De 5 uitgangspunten van volwassen onderwijs

De 5 uitgangspunten van volwassen onderwijs

Door Arjan Toet, directeur Parcours Learning en mede-oprichter Etadoro

Een leven lang leren! Niet alleen omdat de maatschappij dat tegenwoordig van ons verwacht, maar ook omdat we het zelf graag willen. Dat leren begint al tijdens onze geboorte en gaat door tijdens de kinderjaren, de puberteit, ons volwassen leven, tot aan onze laatste jaren. Nu stelt leren voor volwassenen andere eisen aan leren: ze hebben immers al een rugzak vol kennis en zo hun persoonlijke voorkeuren. 

Online is een steeds meer gebruikt medium voor volwassen onderwijs. In eerste instantie werd online leren met name zakelijk gebruikt, maar de laatste jaren is het ook steeds toegankelijker geworden voor vrijetijdscursussen. De 5 belangrijkste uitgangspunten voor volwassen onderwijs zijn als startpunt genomen bij de ontwikkeling van de online vrijetijdscursussen van Etadoro. 

 

1. Volwassenen hebben jaren aan ervaring en een rijkdom aan kennis opgebouwd.

Volwassenen willen niet beginnen bij level 1, maar willen verder bouwen op datgene wat ze al geleerd hebben. Geef ze de mogelijkheid om op een verschillend niveau in te stappen en stimuleer om de reeds aanwezige kennis en ervaringen te delen met anderen.

  • Zorg voor de mogelijkheid om ook online dialogen te voeren tussen deelnemers onderling.

2. Volwassenen hebben waarden, overtuigingen en meningen gevormd.

Volwassenen accepteren niet alles van een leerprogramma. Ze hebben eigen waarden en ideeën gevormd. Volwassenen willen dat deze gerespecteerd worden en dat ze daadwerkelijk behandeld worden als volwassene.

  • Erken de bijdrage die deelnemers leveren aan de cursus. En leer van de feedback die gegeven wordt.

3. Volwassenen zijn praktisch en resultaatgericht.

Volwassenen zijn op zoek naar nieuwe informatie, nieuwe inzichten en nieuwe oplossingen, en ze willen daarin resultaat boeken. De informatie moet dus up-to-date zijn. Ze willen bovendien de kennis direct toe kunnen passen.

  • Voorbeelden vanuit de eigen praktijk, casussen en praktijkopdrachten zijn hierbij zeer effectief.

4. Volwassenen zijn zelfsturend en onafhankelijk. 

Volwassenen hebben veelal drukke agenda’s en prioriteiten. Ze nemen verantwoordelijkheid als hen die wordt geboden. Deelnemers moeten de mogelijkheid worden geboden om in eigen tijd en tempo te werken en zich bovendien meer te verdiepen of te oefenen wanneer ze daar behoefte aan hebben.

  • Het controleren van hoe en wanneer er wordt geleerd, wordt niet gewaardeerd.

5. Volwassenen hebben verschillende stijlen van leren. 

Veel meer dan bijvoorbeeld kinderen hebben volwassenen hun voorkeursstijl van leren ontwikkeld. Ze hebben verschillende leeftijden, verschillende achtergronden en stijlen waarin ze leren.

  • Het is dus zaak om een palet van verschillende leermogelijkheden te bieden zoals video, (online) discussiegroepen, workshops of praktijkopdrachten. 

 

What's in it for me?

Samengevat zou je kunnen zeggen dat volwassenen, nog meer dan kinderen, willen weten waarom ze iets zouden leren, waarvoor en hoe ze dit kunnen gebruiken. Met andere woorden, volwassenen willen antwoord op de vraag: “What's in it for me?”. Wanneer we de volwassenen antwoord weten te geven op deze vraag dan leren we ons leven lang.

Terug naar blog